Menu

Banery

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

STRONA GŁÓWNA

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) zwołuję II Sesję Rady Gminy Sadowne na dzień 16 maja 2024 r. (czwartek) o godzinie 1300 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne (ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne) i ustalam następujący porządek obrad:

 

P o r z ą d e k   o b r a d:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami.
  4. Podjęcie uchwał:

a)      w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej,

b)     w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

c)      w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

d)     w sprawie przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

e)      w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Sadowne,

f)      w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Sadowne,

     5.  Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.

     6. Przyjęcie protokołu z obrad z LVIII, LIX, I Sesji Rady Gminy.

     7. Zamknięcie obrad.                                             

Jednocześnie informuję, że protokół z obrad LVIII, LIX i I Sesji Rady Gminy jest do wglądu w Urzędzie Gminy w pokoju nr 11.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                              Tomasz Szymanik

Wróć

Banery

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Sadowne na mapie