Menu

Banery

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

STRONA GŁÓWNA

Nabory wniosków w LGD „RW”

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem LGD „Równiny Wołomińskiej” wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:

  • Małe projekty (limit dostępnych środków: 489 214,68 zł)
  • Odnowa i rozwój wsi (limit dostępnych środków: 622 656,00zł)
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (limit dostępnych środków: 415 786,99zł)

I. Termin składania wniosków na ww. działania: od dnia 29 lipca 2014r. do dnia 12 sierpnia 2014r. do godz. 17:00

II. Miejsce składania wniosków: wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie biura Lokalnej Grupy Działania “Równiny Wołomińskiej” w Tłuszczu przy ul. Warszawskiej 4, 05-240 Tłuszcz (III piętro, Sekretariat). Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do siedziby biura Stowarzyszenia. Wnioski nadsyłane droga pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Do wniosku dołączona powinna być płyta z wersją elektroniczną wniosku (w wersji PDF).

III. Formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach ww. działań wraz z instrukcją wypełniania znajdują się na stronie internetowej www.lgdrw.pl oraz na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl.

IV. Lokalne kryteria przyjęte do ww. działań znajdują się na stronie www.lgdrw.pl oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD.

V. Minimalne wymagania, jakie musi spełnić operacja, aby została wybrana do finansowania przez LGD. Projekt musi realizować przynajmniej jedno przedsięwzięcie z Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”

VI. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów dostępny we wniosku o przyznanie pomocy.

Stowarzyszenie zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje w siedzibie LGD.

Dokumenty dotyczące działań można pobierać ze strony internetowej LGD z działu „Do pobrania” lub bezpośrednio ze strony ARiMR.

Wróć

Banery

Odnośniki

Kontakt

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Sadowne na mapie