Menu

Banery

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

STRONA GŁÓWNA

Ogłoszenie

Wójt Gminy Sadowne informuje, że w związku z zamiarem Gminy Sadowne złożenia do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosku o dofinansowanie w 2015 roku zadania pn. ,,Demontaż, transport i utylizacja pokryć dachowych z budynków mieszkalnych i innych obiektów nie będących budynkami mieszkalnymi wykonanych z wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie gminy Sadowne w 2015 roku’’ prosi wszystkie zainteresowane osoby fizyczne, tj. właścicieli, zarządców lub użytkowników budynków, którzy w roku 2015 zamierzają usunąć azbest z budynków do składania Wniosków o odebranie odpadów zawierających azbest w terminie od 10.02.2015r. do dnia 25.02.2015 roku.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Sadowne, pokój nr 13.

Informuję, że wraz z wnioskiem należy złożyć kopię zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę oraz oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (zgłoszenie i oświadczenie należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Węgrowie). Zgłoszenie nie jest wymagane jeżeli azbest został już zdjęty z budynku.

Wróć

Banery

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Sadowne na mapie